петак, 5. октобар 2012.

Pravila Poker Omaha Hold'em High

Omaha Hold'em High je sličan Teksas Hold 'em-u.

Pravila Omaha Hold'em High:

-Svaki igrač dobija četiri zatvorene karte.


-Na sredini tabele se otkriva pet karata.


-Najviše moguća kombinacija od pet karata

Igrač mora upotrebiti dve svoje karte i tri otvorene za kombinaciju svoje najbolje moguće ruke.