субота, 13. октобар 2012.

Texas HoldEm Poker, Jacina karata

Texas Hold'Em

Jačina karata ispod počinje po kombinaciji najače karte počevši od Royal Flush-a do najmanje karte High Card. Najača ruka pobedjuje svaku ruku manje jačine.

Primer
Kombinacije karata Texas Hold`Em

Royal Flush, (Najača Karta)

Royal Flush

Najača karta
Kec, Kralj, Dama, Dečko i Deset - iste boje. Royal flush je iste jačine kao Kec Straight Flush.

Straight Flush,(Pet karti unizu iste boje)

Straight Flush

Deset, Dečko, Dama, Kralj, Kec (najbolji Straight Flush) dok je Kec Dva, Tri, Četiri, Pet (najlošiji Straight Flush).
Pet karti iste boje.
Four of a Kind (Četiri iste karte)

Four of a Kind

4 karte iste jačine. Naprimer četiri Dame
Full House (3 iste karte + jedan par)

Full House

Tri karte iste jačine plus jedan par u jednom deljenju

Flush (Kralj high)

Flush

Bilo kojih 5 karti iste boje.

Straight (5 karti poredjanih u nizu)

Straight

Bilo kojih 5 karti poredjanih u nizu na pr. Kec, Kralj, Dama, Dečko, Deset (najači Straight).

Tri karte istog broja

Three of a Kind

Bilo koje tri karte iste jačine.

Dva para

Two Pair

2 karte iste jačine u kombinaciji sa još 2 karte iste jačine npr. 7, 7 + 4, 4.

Jedan par

        One pair

2 karte iste jačine.

Kec high

High Card

Ukoliko nemate ni jednu od gornjih kombinacija
onda pobedjuje najjača karta koju imaš.
Npr:
(Kec, Kralj je najača  najslabija je Kec, Dva).